• Bóng đèn dùng cho các dòng sản phẩm bên dưới:
  • BIRTCHER/SOLOS - ELS2, GS9205, GS9250, GS9270, GS9480 & GS9481
  • ISOLUX - XSB 180W Illuminator
  • LUXTEC - 9175
  • OLYMPUS - XLS (175W), Y1176 & CLV-A (175W)
  • PERKIN ELMER - PE175BF
  • STORZ - 201315-20 Nova, 201320-20, 615B, 615C, 615XE & 615XES
  • WOODBINE/SOLOS - ELS2, GS9205, GS9250, GS9270, GS9480 & GS9481
  • ZEISS - Superlux 175 & Y1308