Cáp điện tim Nihon Kohden sử dụng cho các dòng máy Cardiofax C, Cardiofax GEM 9020K, Cardiofax M, Cardiofax Q, Cardiofax S, ECG-1150, ECG-1250, ECG-1250A, ECG-1250K, ECG-1350, ECG-1350A, ECG-1350k, ECG-2150, ECG-2250, ECG-2350, ECG-9010, ECG-9020, ECG-9022, ECG-9110, ECG-9110K, ECG-9130, ECG-9130K, ECG-9132, ECG-9620, ECG-9620L