1.Thông số kỹ thuật của màn hình LCD DMF50174 DMF50174ZNB-FW DMF50174 ZNF-FW
 • Nhiệt độ hoạt động. : min. 0℃ ~ max. 50℃
 • Nhiệt độ lưu trữ. : min. -20℃ ~ max. 60℃
 • Dot Pixels : 320 (W) × 240 (H) dots
 • Dot Size : 0.33 (W) × 0.33 (H) mm
 • Dot Pitch : 0.36 (W) × 0.36 (H) mm
 • Vùng qua sát : 122.0 (W) × 92.0 (H) mm
 • Kích thước bên ngoài : 174.0* (W) × 112.0 (H) × 14.0 max. (D) mm * Without CFL Cable
 • Khối lượng : 300g (tối đa).
 • Kiểu LCD : NTD-11437 ( STN / Blue-mode / Transmissive )
 • Góc xem : 6:00
 • Dữ liệu truyền : 4-bit parallel data transfer
 • Đèn nền : Cold Cathode Fluorescent Lamp (CFL) × 1
 • Drawings : Dimensional Outline UE-20762A