Thông tin Pin
 • Pin ERCELL
 • RC3000SC05AA
 • 5XHR 23/43
 • HHR300SCP PANASONIC
 • Charge 300mA x 16h
 • Kiểu pin: NI-MH
 • Dung lượng: 3000mAh
 • Điện áp: 6V
 • Khối lượng: 281g
 • Kích thước: 68 x 42.5 x 43 mm
 • Mã pin thay thế: RC1800AA05AA
 • Dùng cho các dòng máy bơm tiêm điện: MCM440 PT, MCM440 OT, MCM550 ST, Optima VS, Optima PT, Optima ST, Optima MS