Bộ lọc khí thở ra (Expiratory Filter), dùng nhiều lần Mã số: 4-070305-00 Bennet840