Đặc tính hiệu suất
 • Tính hiệu ngõ ra: 0.10 ± 0.03 mA 
 • Zero Current (Offset): < 0.6% vol. O2 (Điển hình <0.3% vol. O2)
 • Thời gian đáp ứng T90 : < 10 seconds  (Điển hình <5 giây)
 • Dãi đo lường: 0 - 25% Oxy
 • Quá tải tối đa :30% Oxy 
 • Độ tuyến tính: Tuyến tính
 • Điện trở tải đề nghị: 100 ohms
Chi tiết môi trường
 • Phạm vi nhiệt độ liên tục: -30oC to +50o
 • Phạm vi áp suất :800 to 1200 mbar
 • Phạm vi độ ẩm hoạt động: 5% to 95% RH
Chi tiết tuổi thọ thiết bị:
 • Độ trôi dạt ngỏ ra thời gian dài: < 5% per annum 
 • Nhiệt độ lưu trữ đề nghị :  0oC to 20o
 • Tuổi thọ vận hành dự kiến :> 24 tháng trong không khí 
 • Tiêu chuẩn bảo hành : 24 Kể từ ngày gửi

Dữ liệu độ nhạy chéo (Cross Sensitivity Data: )
Toxic gases at TLV levels will have no cross-sensitivity effect on DD-Scientific oxygen sensors. At very high levels (i.e. percent levels), highly oxidising gases (e.g. ozone, chlorine) will interfere to the extent of their oxygen equivalent, but most other commonly occurring gases will have no effect. Acid Gases IMPORTANT NOTE: Acid gases such as CO2 and SO2 will be absorbed by the electrolyte and tend to increase the flux of oxygen to the electrode. This gives an enhanced oxygen signal of approximately 0.3% of signal per 1% CO2. DD-Scientific oxygen sensors are not suitable for continuous operation in concentrations of CO2 above 25%.