Thông số kỹ thuật OOM102-1
 • Dãi đo lường:  0 % ... 100 % oxygen (Tại áp suất khí quyển)
 • Tuổi thọ cảm biến trung bình: ≥ 1 000 000 % volume oxygen hours
 • Tín hiệu ngõ ra: 9 mV ... 14 mV
 • Chuẩn kết nối: 3.5 mm mono phone Jack
 • Độ chính xác đáp ứng yêu cầu ISO 80601-2-55.
 • Độ lặp lại < 1 % volume O2 tại nhiệt độ và áp suất là hằng số
 • Lỗi tuyến tính < 3 % relative
 • Thời gian đáp ứng< 12 s đến 90 % của giá trị cuối cùng
 • Zero offset voltage < 200 µV in 100 % nitrogen, applied for 5 min
 • Sự can nhiễu đáp ứng tiêu chuẩn ISO 80601-2-55 
 • Ảnh hưởng của độ ẩm -0.03 % rel. per % RH at 25 °C
 • Dãi áp suất 0.6 bar ... 2 bar (ppO2 0 ... 1250 mbar O2 )
 • Ảnh hưởng của áp suất: tỷ lệ thuận với thay đổi áp suất oxy riêng phần
 • Ảnh hưởng của cú sốc cơ học < 1 % tương đối sau khi rời từ độ cao 1 m
 • Nhiệt độ hoạt động 0 °C ... +50 °C
 • Bù trừ nhiệt độ bằng cảm biến NTC tích hợp bên trong.
 • Ảnh hưởng của bù nhiệt độ (trạng thái ổn định): giữa +25 °C và +40 °C: 3 % sai số tương đối, giữa 0 °C và +50 °C: 8 % sai số tương đối
 • Độ ẩm vận hành 0 % ... 99 % RH không đọng nước
 • Long term output drift < 1 % volume oxygen per month typically < -15 % relative over lifetime
 • Nhiệt độ lưu trữ -20 °C ... +50 °C
 • Lưu trữ đề nghị +5 °C … +15 °C
 • Tải đề nghị ≥ 10 kOhms
 • Thời gian làm ấm < 30 phút, sau khi thay thế cảm biến
 • Khối lượng gần 28 grams
 • Part number 01-00-0020