Thông số kỹ thuật:
 • Điện áp ngõ ra: 9-13 mV in 210mBar O2
 • Dãi đo: 0-1500mBar O2
 • Tính hiệu 100% oxy: 100±1%
 • Độ phân giải: 1mBar O2
 • Tuổi thọ cảm biến: 1.5 x 106 % O2 giờ tại 20°C , 0.8 x 106 % O2 giờ tại 40°C
 • Thời gian đáp ứng (từ môi trường không khí đến 100% O2): T90 < 15s
 • Độ tuyến tính: Linear 0-100% O2
 • Tính hiệu bằng 0 bên trong N2 tại 20°C : <200µV
 • Dãi nhiệt oộ vận hành: -20°C to +50°C
 • Bù trừ nhiệt độ: ± 2% dao động từ 0-40 ° C
 • Dãi áp suất: 0.5-2.0Bar
 • Phạm vi độ ẩm tương đối: 0 đến 99% không ngưng tụ
 • Ngõ ra bị trôi trong 100%oxy trong dài hạn: <5% trong 1 năm
 • Chất liệu vỏ: Bằng nhựa ABS
 • Kháng N2O : Kháng 100% N2O
 • Độ nhạy chéo: Đáp ứng yêu cầu EN12598
 • Thời gian bảo hành: 13 tháng
 
Loại cảm biến Đầu kết nối
MOX-1 M16 thread, 3-pin molex header
(MOLEX 22-29-2031)
MOX-2 M16 thread, 0.141”/3.5mm mini
phone jack
MOX-3 M16 thread, UK data socket
AMP P/N 520257-2
MOX-4 M16 thread, UK data socket
AMP P/N 520257-2