Thông số kỹ thuật:
 • Ngõ ra: 0.8-1.25V
 • Dãi: 0-1500ppm
 • Điện áp cung cấp: 5-12VDC
 • Độ phân giải: 1mBar O2
 • Thời gian sử dụng: 276000% O2 hours
 • Dãi nhiệt độ sử dụng: 0-50 ° C
 • Dãi áp suất: 0.5-2.0Bar
 • Độ tuyến tính: 0-100% O2
 • Bù trừ nhiệt độ: <4% từ 0-40 ° C
 • Độ ẩm tương đối: 0-99% không đọng nước
 • Thời gian đáp ứng: xem thông tin sản phẩm
 • Độ trôi: <10%/năm
 
Thông số vật lý:
 • Vỏ:  ABS màu trắng
 • Thời gian lưu trữ: 6 tháng
 • Nhiệt độ lưu trữ: 0-20 ° C
 • Thời gian bảo hành: 13 tháng sau khi bán