Các đặc điểm kỹ thuật được dựa trên các phép đo được thực hiện với khí bình sử dụng tốc độ dòng chảy 100 ml /phút. Điều kiện ở 20 ° C, 50% RH và 1013mBar trừ khi có ghi chú khác.

Đặc tính hiệu suất

Đầu ra: 9-13 mV trong 210mBar O2
Phạm vi: 0-1500mBar O2
Tín hiệu trong 100% O2: 100 ± 1%
Độ phân giải: 1mBar O2
Thời gian hoạt động dự kiến: 1,5 x 106% O2 giờ ở 20 ° C, 0,8 x 106% O2 giờ ở 40 ° C
Thời gian đáp ứng (từ không khí đến 100% O2): T90 <15 giây
Độ tuyến tính: Tuyến tính 0-100% O2
Tín hiệu zero với N2 ở 20 ° C: <200µV
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi: -20 ° C đến + 50 ° C
Bù trừ nhiệt độ.: ± 2% dao động từ 0-40 ° C
Phạm vi áp suất: 0.5-2.0Bar
Độ ẩm tương đối: 0 đến 99% không ngưng tụ
Độ trôi đầu ra dài hạn trong 100% O2: Thông thường <5% trên 1 năm
Vật liệu vỏ: Trắng ABS
Bao bì: niêm phong vỉ bao bì
Kháng N2 O: Chống 100% N2 O
Độ nhạy chéo: Đáp ứng các yêu cầu của EN12598