Mã tham tương thích của các nhà sản xuất:

Nhà sản xuất OEM Part #
Maxtec MAX-250E, R125P03-002

Tương thích:

Nhà sản xuất Model
Newport E360