0326196460

Nguyên lý đo SPO2

Thứ 4 | 24/10/2018 - Lượt xem: 8661

Nguyên lý đo SPO2
Độ bảo hòa oxy là gì?
  • Hemoglobin mà không có oxy -> deoxy Hb
  • Hemoglobin có oxy -> oxy Hb

Độ bão hòa oxy là tỷ lệ giữa Hb có oxy trên tổng số Hb
Ví dụ:
 
NGUYÊN LÝ VẬT LÝ ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ ĐO SPO2
 
Máy sử dụng nguyên tắc đo quang phổ để đo độ bão hòa.
Ánh sáng đèn LED sẽ được phát ra thu lại bởi cảm biến đối diện

Ngón tay sẽ được đặt giữa nguồn sáng cảm biến, ánh sáng phát ra sẽ xuyên qua ngón tay đi đến cảm biến.
Một phần ánh sáng sẽ được ngón tay hấp thụ, phần còn lại không hấp thụ sẽ đi đến cảm biến
Hb hấp thụ ánh sáng -> Do đó, tìm được tổng lượng ánh sáng bị hấp thụ sẽ suy ra được nồng độ Hb trong mạch máu

 
ĐỊNH LUẬT BEER VỀ ĐỘ HẤP THỤ
 
Tổng lượng ánh sáng bị hấp thụ sẽ tỉ lệ với nồng độ chất hấp thụ ánh sáng đó
dụ: mạch máu trong cả hai ngón tay đều cùng đường kính. Nhưng một mạch máu nồng độ Hb thấp một mạch máu nồng độ Hb cao -> Càng nhiều Hb thì càng nhiều ánh sáng bị hấp thụ

ĐỘ HẤP THỤ KHÁC NHAU Ở CÁC BƯỚC SÓNG KHÁC NHAU
 
Oxy Hb hấp thụ ánh sáng IR (infrared) nhiều hơn ánh sáng đỏ, và deoxy Hb hấp thụ ánh sáng đỏ nhiều hơn ánh sáng IR
Ánh sáng đỏ (bước sóng 650nm) và ánh sáng IR (bước sóng 950nm)

Máy đo SpO2 sẽ sử dụng đặc tính: độ hấp thụ OxyHb deoxyHb của các ánh sáng bước sóng khác nhau thì khác nhau.
Đồ thị chỉ sự hấp thụ của oxy Hb tại các bước sóng khác nhau khác nhau

Đồ thị chỉ sự hấp thụ của deoxy Hb tại các bước sóng khác nhau khác nhau

Tổng
lượng ánh sáng hấp thụ phụ thuộc vào nhiều đặc tính những đặc tính này được máy đo cho ra nồng độ SpO2


Tổng lượng sáng hấp thụ phụ thuộc vào các đặc tính sau:
  1. Nồng độ của chất hấp thụ ánh sáng
  2. Chiều dài của vật ánh sáng xuyên qua
  3. Độ hấp thụ ánh sáng đỏ ánh sáng hồng ngoại gần của Oxy Hb deoxy Hb khác nhau
NGUYÊN LÝ ĐO SPO2
Máy đo SpO2 sử dụng 2 ánh sáng bước sóng 650 nm và 950 nm để phân tích Hb

oxy Hb sẽ hấp thụ ánh sáng hồng ngoại nhiều hơn ánh sáng đỏ

deoxy Hb hấp thụ ánh sáng đỏ nhiều hơn ánh sáng hồng ngoại gần


Tỉ
lệ độ hấp thụ của ánh sáng đỏ độ hấp thụ của ánh sáng hồng ngoại gần ->
SpO2

MÁY ĐO SPO2 ĐO LƯỜNG MÁU CÓ NHỊP MẠCH
 
Da xung quanh cũng hấp thụ ánh sáng à độ hấp thụ ánh sáng này bao gồm cả độ hấp thụ của da xung quanh
dụ:

trong ngón tay mỏng chỉ hấp thụ một ít ánh sáng
Ngón tay dày hấp thụ hầu như tất cả ánh sáng

HƯỚNG GIẢI QUYẾT
 
máy đo SpO2 hay nói cách khác máy đo oxy nhịp mạch
Máy SpO2 chỉ phân tích máu trong động mạch bỏ qua những khác xung quanh máu
Phát hiện nhịp mạch dựa trên sự thay đổi độ hấp thụ theo thời gian

Máy cũng sẽ nhận biết được độ hấp thụ nào không thay đổi những thứ không nhịp mạch chẳng hạn như da mô.

Tín hiệu thu được bao gồm độ hấp thụ thay đổi độ hấp thụ không thay đổi

Máy sẽ dùng thuật toán để trừ ra tín hiệu không hấp thụ này trên tổng tín hiệu à chỉ còn lại tín hiệu hấp thụ thay đổi = máu

Thực tế, tín hiệu nhịp mạch rất nhỏ, chỉ khoảng 2% tín hiệu trên tổng số tín hiệu nhịp mạch. Do đó, máy sẽ dễ dàng đo sai nếu cảm biến không đặt đúng,hoặc bệnh nhân di chuyển ngón tay.
Bạn có thể tham khảo thêm về cảm biến spo2 tại link sau: https://phukienthaythe.com/cam-bien-spo2
 
 
 
 
Đang tải bình luận,....

Đăng ký nhận bản tin cơ hội nhận khuyến mãi