Thiết bị mô phỏng tín hiệu điện tim SKX-2000C
Thiết bị mô phỏng tín hiệu điện tim SKX-2000C
Thiết bị mô phỏng tín hiệu điện tim SKX-2000C
Lưu ý:
1. Máy không mô phỏng được sóng hô hấp
2. Hiển thị bằng led 7 đoạn, khi không có thao tác nhấn phím trong 5 giây, máy tự động tắt
3. Máy tạo tín hiệu ECG bình thường
3. Máy tích hợp pin sạc.