Dây tín hiệu cho máy điện não (dây điện não đĩa vàng dài 1.5 m)
Dây tín hiệu cho máy điện não (dây điện não đĩa vàng dài 1.5 m)
Dây tín hiệu cho máy điện não (dây điện não đĩa vàng dài 1.5 m)
Dây tín hiệu cho máy điện não (dây điện não đĩa vàng dài 1.5 m)