Tương thích:

Nhà sản xuất Model
Draeger Narkomed 6400
GE Healthcare > Corometrics 250cx, 128, 250, 259 Fetal Monitor with Oximax technology, TRAM 450SL
GE Healthcare > Critikon > Dinamap Carescape V100, Carescape B650, Carescape B850, Carescape V100 with Nellcor technology (no OxiMax)
GE Healthcare > Marquette Dash 2500, Dash 3000, Dash 4000, Dash 5000 with Nellcor Oximax, i/9500, Procare B40, Solar 8000, Solar 8000M, Tram 451, Dash 5000, Dash Series, Eagle, SOLAR, TRAM Modular, x50SL Series

Chi tiết sản phẩm:Các tiêu chuẩn chất lượng đạt được