Tương thích các dòng máy:

Nhà sản xuất Model
Baxter Explorer, Monarch
Biosys BPM-200, SENTRY
CAS Med 511
Covidien > Nellcor N-560, N-600, N-600x, N-65, N-85, NPB-195, NPB-40, PM10N, N-10, N-180, N-190, N-20, N-30, NPB-190, NPB-3910, NPB-3920, NPB-3930, NPB-3940, NPB-4000, NPB-75, Sensors that have Nellcor OxiMax Technology and 9 pins
Criticare 506DNV3, 506DNVP3, 506LNV3, 506LNVP3, 506NV3, 506NVP3
DRE Waveline, ASM 5000, Waveline Plus
Digicare LW600
Draeger Narkomed 6400
Fukuda Denshi Dynascope DS-7100, LX-7230N
GE Healthcare > Critikon > Dinamap Carescape B650, Carescape V100, Compact DINAMAP MPS, E-NSAT, Pro 1000, Pro 1000 V3, Pro 200, Pro 300, Pro Series V2, ProCare 200, ProCare 400, ProCare Ausculatory 400
GE Healthcare > Marquette Dash 2500, Dash 3000, Dash 4000, Dash 5000 with Nellcor Oximax, i/9500, Procare B40, Solar 8000, Solar 8000M, Tram 451
Goldway Vet 420A, Vet 600A
Medtronic > Physio Control Lifepak 12, Lifepak 15
Midmark > Cardell 9403, 9405, 9500HD, 9500 Series, MAX-12 Duo HD
Mindray > Datascope Accutorr Plus, DPM5, DPM6, DPM7, Duo, Passport 12, Passport 2, Passport 8, Passport V, Passport XG, Spectrum, Spectrum OR, Trio, Expert, Passport, BeneView T1, V-Series, V12
Omron > Colin BP-S510, T105NXM
Philips Heartstream XL, IntelliVue, IntelliVue FAST-SpO2, IntelliVue MP70, M1020B, M2601A, M3000A, M3000A/M3001A MMS, M3001A, M3002A, M3002A MMS X2, M3500B, M4735A, M8102A, M8102A MP2, M8105A MP5, M8105AS, SureSigns VS2, SureSigns VS3, IntelliVue MX450, IntelliVue MP2
Smiths Medical > BCI 3100, 3101, 3180, 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3401, 6100, 9100, Advisor, Autocorr, Mini Torr, Mini Torr Plus
Welch Allyn 1500, 42NT0-E1 LXi, Atlas (Nellcor SpO2), Atlas 6200 Series, Encore 202EL, Propaq 244, Propaq CS, Propaq LT, Spot Vital Signs 42NTB-E1, 53NTP, All, 53NT0


Sự khác biệt giữa đầu kẹp ngón tay so với các cảm biến truyền thống:Các tiêu chuẩn chất lượng đạt được